Project Description

 • OPPERVLAK
  circa 3.800 m2

 • OPDRACHTGEVER
  Zomers Bouwbedrijf, Klijndijk

 • ARCHITECT
  Detail10 – Architectuur en Bouwkunde

 • HOOFDAANNEMER
  Zomers Bouwbedrijf, Klijndijk

 • OPPERVLAK
  februari 2010

 • STATUS
  Niet gerealiseerd

Om tot een keuze te komen voor een bouwpartner heeft de opdrachtgever een aantal aannemers gevraagd met een idee te komen voor een bedrijfsruimte plus een raming van de bouwkosten. Aanleidingen om tot een bepaalde vormgeving te komen zijn niet direct in de omgeving te vinden. Het betreft een pand op een bedrijventerrein waarbij enkel voor de straatgevel enige representativiteit voorgeschreven is. De overige gevels zijn gesloten. Gezocht is naar ontwerpaanleidingen in het programma en het werkveld van het bedrijf. Letters, letterbakken en een boek zijn hiervoor uiteindelijk als verwijzingen gebruikt. De voorgevel is als de kaft van een boek waar zich de pagina’s als horizontale lijnen op de gevel tussen bevinden. Letterbakken zijn als gevelopeningen in en op de lijnen gezet. De letters uit het boek komen als bedrijfsnaam weer op de gevel terecht. De hoofdentree is middels een luifel (als boekenlegger) in kleur geaccentueerd.

De kleurstelling werd voor een groot deel voorgeschreven in het beeldkwaliteitplan. Gekozen is voor een antraciet kader met daarbinnen een aluminium, horizontale, golfplaat.